Proamtel
Proamtel
Proamtel

Stabilne i nowoczesne
systemy VoIP PBX PLATAN
chmurowe Cloud PBX FON
______________________
Posiadamy wyposażenie:
Platan Micra|Sigma|Optima
Platan Progres 40
Micronet Delta
Slican CCA2720
______________________

Nowoczesne systemy
telekomunikacyjne:

- mobilność - zdalna praca
- przekierowanie połączeń
- integracja smartphone
- Unified Communications
- pokoje konferencyjne
- komunikacja VoIP i GSM
- obsługa linii PSTN, ISDN
- CTI,Contact i Call Center
_______________________

NFON - Cloud IP PBX
Funkcjonalne, proste
i bezpieczne rozwiązanie
chmurowej telefonii VoIP
Wszechstronna platforma
do komunikacji biznesowej
Unified Communication
_______________________

Doradztwo i optymalizacja:

- Internet symetryczny SLA
- łącza telefoniczne
- łącza internetowe

OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE:

AUDYTU

 • audyt (wizja lokalna) określający wymagania przed montażowe wraz z analizą potrzeb
 • audyt weryfikujący status usług, stan urządzeń oraz sieci wewnątrzzakładowych

ANALIZY POTRZEB I DORADZTWA TECHNICZNEGO

 • kompleksowa analiza potrzeb klienta w zakresie weryfikacji i optymalizacji sprzętu oraz usług
 • doradztwo techniczne w zakresie doboru, projektowania, wdrożenia i utrzymania nowych rozwiązań
 • doradztwo techniczne w zakresie rozbudowy i modernizacji systemów łączności oraz sieci

INSTALACJI I SERWISU ORAZ UTRZYMANIA

 • montaż, instalacja i uruchomienie systemów, urządzeń, sieci oraz usług
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wdrożonych produktów oraz rozwiązań
 • serwis, naprawy i konserwacja systemów telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych
 • współpraca ze służbami technicznymi i administracyjnymi producentów oraz operatorów telekomunikacyjnych

OPTYMALIZACJI SPRZĘTOWEJ I USŁUGOWEJ - OBNIŻANIE KOSZTÓW

 • doradztwo pod kątem optymalizacji sprzętowej i wykorzystania istniejących zasobów
 • doradztwo pod kątem optymalizacji usługowej - obniżenie kosztów usług telekomunikacyjnych
 • sprzedaż usług telekomunikacyjnych (telefonia analogowa / ISDN / VoIP, dostęp do Internetu, wirtualny fax)
 • pośrednictwo usługowe i techniczne w zakresie zamawianych nowych usług telekomunikacyjnych