Proamtel
Proamtel
Proamtel

PROMOCJA - biznesowe
systemy komunikacyjne
IP PBX (integracja z VoIP,
GSM, ISDN, POTS, CRM,
CTI, Contact i Call Center,
smartphone, mobilność)
________________________
Kompleksowa optymalizacja
usług telekomunikacyjnych
(głosowe VoIP, ISDN, POTS,
łącza VPN, dostęp do Internetu
ADSL i symetryczny z SLA)
________________________
Posiadamy wyposażenie
do central Platan (Micra,
Sigma, Optima, Progres 40),
Slican (CCA2720)
________________________
Certyfikat Zaufany Kontrahent

 

OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE:

AUDYTU

 • audyt (wizja lokalna) określający wymagania przed montażowe wraz z analizą potrzeb
 • audyt weryfikujący status usług, stan urządzeń oraz sieci wewnątrzzakładowych

ANALIZY POTRZEB I DORADZTWA TECHNICZNEGO

 • kompleksowa analiza potrzeb klienta w zakresie weryfikacji i optymalizacji sprzętu oraz usług
 • doradztwo techniczne w zakresie doboru, projektowania, wdrożenia i utrzymania nowych rozwiązań
 • doradztwo techniczne w zakresie rozbudowy i modernizacji systemów łączności oraz sieci

INSTALACJI I SERWISU ORAZ UTRZYMANIA

 • montaż, instalacja i uruchomienie systemów, urządzeń, sieci oraz usług
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wdrożonych produktów oraz rozwiązań
 • serwis, naprawy i konserwacja systemów telekomunikacyjnych oraz teleinformatycznych
 • współpraca ze służbami technicznymi i administracyjnymi producentów oraz operatorów telekomunikacyjnych

OPTYMALIZACJI SPRZĘTOWEJ I USŁUGOWEJ - OBNIŻANIE KOSZTÓW

 • doradztwo pod kątem optymalizacji sprzętowej i wykorzystania istniejących zasobów
 • doradztwo pod kątem optymalizacji usługowej - obniżenie kosztów usług telekomunikacyjnych
 • sprzedaż usług telekomunikacyjnych (telefonia analogowa / ISDN / VoIP, dostęp do Internetu, wirtualny fax)
 • pośrednictwo usługowe i techniczne w zakresie zamawianych nowych usług telekomunikacyjnych